Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

air11
11:11
Reposted fromFlau Flau viaarrependimento arrependimento
air11
11:09
air11
11:07
6626 6b5f
Reposted fromsiedem siedem viaarrependimento arrependimento
air11
11:07
2895 5461 440
Reposted fromTaieri Taieri viaarrependimento arrependimento

February 28 2015

air11
18:41
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viaarrependimento arrependimento
air11
18:38
0170 d7d9 440
Reposted fromte-quiero te-quiero viaarrependimento arrependimento
18:37
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.”
— Mały Książę
— (via krysztalowe-lzy-29)
air11
18:35
0903 3a70 440
air11
18:33
7680 f0e1 440

February 07 2015

air11
20:12
3232 e7ca 440
air11
19:51
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 vialonelypassenger lonelypassenger

January 24 2015

air11
15:51
1338 b21a 440
Reposted fromkjuik kjuik vialonelypassenger lonelypassenger

January 23 2015

air11
17:26
4117 e425 440
"Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać. Chodźmy stąd, proszę. ”

 — Mikołaj Bajorek
air11
17:25
Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?
— To rób tak, jakbyś się nie bała
Reposted fromgeralt geralt viaarrependimento arrependimento

January 22 2015

air11
01:46
4923 4081 440
Reposted fromstrumienpola strumienpola viakedavra kedavra

January 13 2015

air11
01:08
Kocham cię jeszcze... Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromdeviate deviate viapspfdghost pspfdghost
air11
01:07

Och! Któż mnie wreszcie nasyci

W miłości potwornym głodzie.

— Witkacy!
Reposted frommirabelia mirabelia viapspfdghost pspfdghost
air11
01:06
Nie wierzę w rzeczywistość. I chyba rzeczywistość sama nie chce, bym w nią wierzył, zsyłając mi takie postacie.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapspfdghost pspfdghost
air11
01:05
4650 32cf 440
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapspfdghost pspfdghost
air11
01:05
9136 62d7 440
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viapspfdghost pspfdghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl